Превръщаме се в един от най-важните "немски" отбори.