По-малко хора изпитват страх и респект от тази защита.