И без Робин трябва да се справим с предизвикателството.