Aко можеше да пише, Тони Пулис щеше да напише писмено оплакване от Арсен към асоциацията.