"Tower Cam"

Дори от стотина метра, човек можеше да различи действащите лица.