Oтне му доста време, но си дочака хеттрика. Очевидно значеше много за него.